SUKATAN PELAJARAN TKRS 2009

Berikut adalah beberapa tajuk dan kemahiran yang akan dedahkan kepada tunas-tunas KRS Tahun 3-5 pada tahun 2009 :

1) KETATANEGARAAN
Negaraku Malaysia
Negeri-negeri di dalam Malaysia
Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri
Menteri Besar dan Ketua Menteri
Lambang/jata negara
Bendera Malaysia
Lagu kebangsaan dan lagu negeri
Rukun Negara
Lagu-lagu patriotik

Sejarah Penubuhan KRS/ TKRS
Bendera, logo dan Motto
Lagu KRS
Unifom dan Pangkat Dalam KRS/TKRS

2) KEROHANIAN*
Kelas Fardhu Ain
Bacaan Yaasin
Usrah dan tamrin
Kursus kefahaman Islam
Hafalan surah dan doa harian
Kebudayaan Islam
Ceramah dan kuliah agama
Pendidikan akhlak dan adab islamiyyah
Pengkisahan sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat

*Kebanyakan aktiviti seperti di atas dimasukkan di dalam aktiviti semasa perkhemahan

3) PENGURUSAN DAN GAYA DIRI
Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga
Memelihara kesihatan tubuh badan
Menguruskan tempat kediaman
Adab bergaul bersama ibu bapa, adik-beradik, jiran, rakan dan orang yang lebih tua

4) KAWAD KAKI
kawad kaki statik
kawad bergerak
kawad formasi/ kawad persembahan

5) ILMU PERKHEMAHAN
Khemah : Jenis, keselamatan dan cara mendirikan khemah
Pemilihan tapak perkhemahan
Kegiatan dan etika perkhemahan
Beg galas : Kandungan dan tempoh perkhemahan
ikhtiar hidup : Membina gejet, perlindungan dan masakan hutan

6) IKATAN DAN SIMPULAN
Pengenalan kepada tali, jenis dan keselamatan tali.
Jenis-jenis ikatan dan simpulan : Manuk, Simpul Mati, Belit Lucut, Lilit Balak, Tindih Kasih

7) PERTOLONGAN CEMAS
Pengenalan, konsep, etika dan langkah keselamatan
Jenis-jenis bahaya
Malapetaka di rumah, sekolah dan di jalan raya
Balutan, belatan dan anduh
Keselamatan di air

8) KHIDMAT MASYARAKAT

9) KEUSAHAWANAN
Mengadakan hari jualan/ Hari Kantin