LOGO TKRS

TKRS dan KRS berkongsi logo yang sama. Lihat logo di atas dan cuba fahami maksud yang tersirat padanya.
PENGERTIAN LOGO :
Perisai
Melambangkan benteng ketahanan diri daripada sebarang gejala yang tidak sihat.
Bulan dan bintang
Agama Islam sebagai agama rasmi negara.
Dua tangkai padi bersilang
Resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan profesional dalam semua tindakan.
Buku terbuka dan rehal
Peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan, kaum, agama dan latar belakang budata ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Warna hijau
Alam sekitar yang sihat
Warna Merah
Keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara.
Warna kuning
Warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan negara.
Warna putih
Keikhlasan dan kesucian.